En route vers une nouvelle vie!

 

 

 

 On a été adoptés !

 

IZZY (5)Izzy     nellina (1)NellinanewtonOli
mika(4)Mika   osiris-4Osiris mindy(4)Mindy
neige (5)Neige nora(3)Nora    mario(4)Mario
NUttY (1)Nutty  gaby (4)Gaby   jimmyJimmy
minus(2)MinusP1120273xxxx